Header
Header1
Header2
Header3
Header4
Header5
Header6

Hem

Välkommen till min hemsida!

Hur lever du? Hur tänker du om dig själv? Vad vill du? Har du tankar om anledningarna till att du mår som du gör och har det som du har det? Vad tror du hindren är för dig att gå vidare och utvecklas?

Det kan finnas många skäl att vilja tala med någon utomstående.

Psykoterapi är bra för den som lider av de flesta psykiatriska tillstånd samt för den som önskar förändra sitt sätt att hantera relationer eller sin bild av sig själv. Det avgörande är att man själv har en önskan om att förstå sig själv bättre och en önskan om förändring.
Till en privatpraktiserande psykoterapeut kommer du helt på dina egna villkor.
Det första inledande samtalet i en planerad terapi är kostnadsfritt. Det är viktigt att vi får orientera oss med varandra, innan vi avtalar om en fortsättning.

För att komma i kontakt med mig, använd nedanstående formulär.