Header
Header1
Header2
Header3
Header4
Header5
Header6

ADDIS®

Det är lätt att tro att någon har ett missbruk eller ett beroende i någon form- det är svårare att veta. Man måste tränga ner på djupet för att finna ett säkert svar. Då krävs ett verktyg – en metod som systematiserar informationen. Jag använder ADDIS för att få en diagnostisk bedömning av problemanvändning av alkohol och andra droger.
I mer än tio år har jag även arbetat med att handleda och utbilda i ADDIS. Som alkohol- och drogterapeut har jag även under flera år använt ADDIS i mitt arbete. Hos Dahl & Dahl fortsätter jag mitt arbete med ADDIS i olika sammanhang.

ADDIS – en strukturerad metod
ADDIS är ett strukturerat intervjuformulär som får fram en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enligt ICD-10 (WHO Världshälsoorganisationen) och DSM-4 (APA American Psychiatric Association) diagnoskriterier. Med dessa kriterier kan man se om problemet handlar om ett skadligt bruk/missbruk eller beroende.
ADDIS är det enda bedömnings- och diagnosinstrument inom missbruk- och beroendeområdet som är grundat på svensk forskning och granskat av Socialstyrelsen.