Header
Header1
Header2
Header3
Header4
Header5
Header6

Aktuellt

Socialstyrelsen ändrar sig om psykodynamisk terapi:

Psykodynamisk terapi och KBT är lika effektiva mot depression.
Mårten Gerle, sakkunnig i psykiatrifrågor vid Socialstyrelsen, berättade att man ändrat uppfattning när det gäller depression.
– Vi säger alltså att vid depressionstillstånd så duger de här metoderna lika. Det finns stora internationella studier som ändå säger att skillnaden är hårfin (2012-05-14).

Ökat drickande bland äldre
Alkoholkonsumtionen i gruppen 65 år och äldre ökar. Det ställer nya krav på både äldreomsorg och missbruks- och beroendevård (A & N 2012:3).