Header
Header1
Header2
Header3
Header4
Header5
Header6

Bildterapi

Jag är intresserad av att arbeta med den inre verkligheten där framför allt kreativa uttryck får en särskild plats. Bildterapi är en form av terapi där bildskapande används för uttryck och kommunikation tillsammans med en utbildad bildterapeut. Bildterapin har sin grund i övertygelsen att bildskapande i en terapeutisk relation främjar hälsa genom att utveckla och integrera kognitiva, emotionella och sensomotoriska processer.

Vad är och gör en Bildterapeut?
Intuitivt skapande som inte bygger på någon konstnärlig skicklighet utan används för att uttrycka och bearbeta upplevelser har en stark terapeutisk verkan. Bildterapeuter arbetar med människor i alla åldrar inom t ex somatisk och psykiatrisk vård, psykoterapi och själavård, specialpedagogik, rehabilitering, smärt- och traumaterapi. Bildskapande hjälper människor att lösa problem och konflikter, utveckla interpersonella färdigheter, reducera stress, stärka självkänslan och komma till insikt. För att arbeta som bildterapeut krävs både en konstnärlig och psykoterapeutisk utbildning, samt en integrering av dessa.