Header
Header1
Header2
Header3
Header4
Header5
Header6

Om mig

Sedan 2010 är jag privatpraktiserande psykoterapeut med egen praktik i Gävle. Jag tar emot personer i stödsamtal, bildterapi och psykoterapi. Det gäller även missbruk, beroende och medberoende. Då kan funderingar gälla den egna användningen av alkohol, andra droger samt spel; även internet; eller att vara anhörig. Jag anpassar metodvalen till gällande förutsättningar och behov.

Till enskilda och arbetsgivare erbjuder jag även utredning och diagnostisk bedömning av alkohol, droger och läkemedel. Då använder jag ADDIS Alkohol och droginstrument, ett strukturerat intervjuformulär som får fram en diagnostisk bedömning av alkohol- och drogproblematik enligt ICD-10 och DSM-IV:s diagnoskriterier. Med ADDIS kan man avgöra om problemet handlar om ett skadligt bruk/missbruk eller beroende samt utforma en rehabiliteringsplan. Utbildar även i ADDIS (http://www.dahlochdahl.se).
Alltsedan min examen som Friskvårdare på Högskolan i Gävle på 80- talet har jag arbetat med socialt arbete. Efter några års arbete med ungdomar och projektledning valde jag inriktning på missbruk- och beroendefrågor. Jag har arbetat bl.a. inom socialtjänst och beroendevård och har yrkeserfarenheter från missbruk- och beroendevård på alla nivåer. Det innefattar alkohol-, drog- och spelbehandling men även många år som terapeut i anhörigbehandling.
Jag gick min grundläggande Psykoterapiutbildning i tre års distansutbildning på Umeå Universitet; specialistutbildning i Bildterapi. Min senare utbildning, ytterligare tre år för att bli legitimerad Psykoterapeut, läste jag på St. Lukas utbildningsinstitut på Ersta Sköndal Högskola. Däremellan Folkhälsoinstitutets ettåriga distansutbildning i KBT-behandling för spelberoende. Undervisar i Beroendelära på Högskolans Hälsopedagogprogram samt arbetar med personalhandledning. Jag är medlem av RPC Riksföreningen Psykoterapicentrum (http://www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se) och Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter (http://www.bildterapi.se ).