Header
Header1
Header2
Header3
Header4
Header5
Header6

Psykoterapi

Vad är och gör en Psykoterapeut?

En legitimerad psykoterapeut är en person som har genomgått av Socialstyrelsen godkänd utbildning och som yrkesmässigt ägnar sig åt psykoterapi. Psykoterapeuter är experter på behandling av psykiska och relationella problem med psykologiska metoder.
Utbildningen till psykoterapeut är en påbyggnadsutbildning. För att bli antagen måste den sökande ha en grundutbildning i ett människovårdande yrke och relevant yrkeserfarenhet. Psykoterapeututbildningen är 3-årig på halvfart och innehåller förutom teoretiska studier även psykoterapeutiskt arbete under handledning och egen terapi.
Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel, vilket innebär att endast legitimerade psykoterapeuter får använda titeln. Psykoterapeutlegitimation utfärdas av Socialstyrelsen efter fullgjord psykoterapeututbildning vid ett godkänt utbildningsinstitut. Legitimerade psykoterapeuter måste ange sin grundutbildning i samband med att de använder titeln psykoterapeut. Det är olagligt att använda titeln psykoterapeut för den som inte är legitimerad.

Psykodynamisk psykoterapi
Psykodynamisk psykoterapi bygger på en teori och metod som utarbetats och förfinats under mer än ett århundrade av kliniskt verksamma psykoterapeuter och psykoanalytiker. Ett särdrag hos psykodynamisk terapi är att den är individuellt utformad utifrån den unika individ som söker behandling. Varje enskild psykodynamisk psykoterapeut använder sig också i sitt arbete av en personligt färgad utveckling av teorin och metoden som bygger på sammansmältningen av teori, yrkeserfarenheter och personlig livshistoria. Terapin är ett möte mellan terapeut och patient där fokus ligger på att söka förståelse för den unika individen snarare än att följa i förväg uppställda manualer.

För vem är psykodynamisk terapi bra?
En psykodynamisk psykoterapi ser olika ut beroende på vem det är som går i psykoterapi och vad målet är.

Psykodynamisk psykoterapi är bra för personer som lider av de flesta psykiatriska tillstånd samt för personer som önskar förändra sitt sätt att hantera relationer eller sin bild av sig själva. Det avgörande är att personen själv har en önskan om att förstå sig själv bättre och en önskan om förändring.
Att vi kommer att tänka på och tala om saker vi inte tänkt på förrän psykoterapeuten ber oss tala fritt, tala om saker vi själv väljer att tala om, beror på att det mesta vi har inom oss är omedvetet. Vi kan inte vara medvetna om allting för då skulle vi inte kunna fokusera och koncentrera oss. Det är som en dator. Allting vi har på hårddisken kan inte ligga framme på skrivbordet på skärmen. Vi måste sortera och lägga dokument i olika mappar (Riksföreningen psykoterapicentrum).